ផ្ញើ​ព័ត៌មាន​មក​យើង

យើង​ឲ្យ​តម្លៃ​ចំពោះ​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក។ សូម​ប្រាប់​យើង​ថា​តើ មាន​រឿង​អ្វី នរណា​ពាក់ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​រឿង ហើយ​រឿង​នោះ​កើត​នៅ​ទី​ណា ពេល​ណា មូល​ហេតុ​អ្វី។ សូម​ផ្ដល់​រូបភាព សំឡេង ឬ វីដេអូ មក​យើង​តាម​រយៈ MMS ឬ អ៊ីម៉ែល៖ contact@rfa.org។ ក្រៅ​ពី​នេះ លោក​អ្នក​អាច​ផ្ញើ​សាច់រឿង និង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ តាម​ទម្រង់​ខាង​ក្រោម​នេះ។