នាទី​យុវជន និង​សង្គម

លោក លូត សាំង ធ្វើ​សច្ចាប្រណិធាន​ជា​មេធាវី​ពេញ​សិទ្ធិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

មេធាវី​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិច លោក លូត សាំង តាំងចិត្ត​​ជួយ​សហគមន៍​​រងគ្រោះ

សកម្មជន​សិទ្ធិ​ដីធ្លី និង​សិទ្ធិ​​ជន​ជាតិ​ដើម​​ភាគតិច​គួយ ដែល​ក្លាយខ្លួន​ជា​មេធាវី​ពេញ​សិទ្ធិ តាំង​ចិត្ត​​ប្រើ​វិជ្ជាជីវៈ​មេធាវី​នេះ​​ជួយ​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ ពិសេស​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិច ដែល​រង​គ្រោះ​ដោយ​ការ​រំលោភ​បំពាន​សិទ្ធិ​ពី​សំណាក់​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន និង​អ្នក​មាន​​អំណាច។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល