វីដេអូ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង 4 workers killed and nearly 40 other injured.

គេហទំព័រ​ទាំងមូល