វីដេអូ

«ចិន​អាច​បង្កប់​មហិច្ឆតា​យោធា​ ក្នុង​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​ខ្សែ​ក្រវាត់ និង​ផ្លូវ​របស់​ខ្លួន

2019-05-02

អ្នក​ជំនាញ​បារម្ភ​ថា ចិន​អាច​បង្កប់​មហិច្ឆតា​យោធា​ ក្នុង​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​ខ្សែ​ក្រវាត់ និង​ផ្លូវ​របស់​ខ្លួន។

ពាក្យ​គន្លឹះ
chinareach

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល