វីដេអូ

កិច្ចពិភាក្សា៖ តើ​លោក ហ៊ុន សែន មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្ទេរ​អំណាច​ឲ្យ​កូន​ដោយ​របៀបណា?

2020-04-21

កិច្ចពិភាក្សា៖ តើ​លោក ហ៊ុន សែន មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្ទេរ​អំណាច​ឲ្យ​កូន​ដោយ​របៀបណា?

ពាក្យ​គន្លឹះ
politics hun sen kim sok so naro

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល