វីដេអូ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកថា វ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរមុខ មានប្រសិទ្ធភាពចន្លោះពី ៥០-៧០%

2021-04-01

ប្រធាន​គណៈ​ក្រុមប្រឹក្សា​អ្នក​ជំនាញ នៃ​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ (WHO) ថា​ទិន្នន័យ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​វ៉ាក់សាំង​ចិន ដែល​ផ្តល់ឲ្យ​អ្នក​ជំនាញ​នោះ បង្ហាញ​ថា វ៉ាក់សាំង​ចិន​ទាំង​ពីរ​មុខ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ចន្លោះ​ពី ៥០-៧០%។ ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ទាំង​នេះ សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ចេញ​អនុសាសន៍​ ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​វ៉ាក់សាំង​ចិន​ទាំង​នេះ ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ នៅ​ចុង​ខែ មេសា​ នេះ។ លោក មួង ណារ៉េត រាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីព័ត៌មាននេះ៖ »» Join Telegram: https://t.me/rfakhmer »» គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer »» យូធូប (YouTube) www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) www.facebook.com/rfacambodia »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #RFAKhmer #Cambodia #អាស៊ីសេរី #កម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
health covid19 china sinopharm sinovac

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល