វីដេអូ

អង្គការអន្តរជាតិថា ការផាត់បក្សភ្លើងទៀនចេញពីការបោះឆ្នោត គឺផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យ

2023-05-25

អង្គការ​សិទ្ធ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ​ និង​អ្នក​វិភាគ​ថា​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​បិទ​ផ្លូវ​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ មិន​ឲ្យ​ចូល​រួម​ការបោះឆ្នោត ជា​ទង្វើ​ផ្ទុយ​ពី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ៕ -------------- ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #ព័ត៌មាន #កម្ពុជា #នយោបាយ #បក្សភ្លើងទៀន #ការបោះឆ្នោត #RFAKhmer #News #Cambodia #Politics #CandlelightParty #Election