វីដេអូ

មន្ត្រីបក្សកាន់អំណាចព្យាយាម «ទិញ» អង្គបោះឆ្នោតបក្សភ្លើងទៀនម្នាក់៣ពាន់ដុល្លារ

2024-02-26

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់របស់គណបក្សភ្លើងទៀន នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអះអាងថាអាជ្ញាធរយកទឹកលុយទិញទឹកចិត្ត គំរាមកំហែងដើម្បីបង្ខំពួកគេឱ្យបោះឆ្នោតជូនបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ។ ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណបក្សកាន់អំណាចច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ។ 👉 អាន​អត្ថបទ​ពិស្តារ៖ https://www.rfa.org/khmer/senateelections/2024/commune-councilors-from-clp-accused-authorities-of-forcing-them-to-vote-for-cpp-02242024112253.html