វីដេអូ

សម្ភាសលោក​ គឹម សុខ ជុំវិញសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

2023-05-25

សម្ភាស​អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គម លោក គឹម សុខ ជុំវិញសេចក្ដីសម្រេច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បដិសេធមិនឲ្យគណបក្សភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោត។ 👉 t.me/rfakhmer 👉instagram.com/rfakhmer 👉rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា #ហ៊ុនសែន #គឹមសុខ #គណបក្សភ្លើងទៀន #ហ៊ុនម៉ាណែត #RFAKhmer #Khmer #Cambodian #CPP #HunSen #HunManet #CLP #KimSok RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia)។ --- វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ផ្សាយតាម​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី​ (SW) ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (22 ម៉ែត្រ) ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (32 ម៉ែត្រ) 👉 SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ)