វីដេអូ

តើក្រុមហ៊ុនOCIC ពិតជាមិនអាចផ្ដល់សំណងដីធ្លីតាមតម្លៃទីផ្សារទៅឱ្យពលរដ្ឋ មែនឬទេ?

ពលរដ្ឋ និងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទូចឱ្យអាជ្ញាធរ និង ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា (OCIC) របស់លោក ឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ ផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ សាងសង់ព្រលានយន្ដហោះថ្មី។ អ្នកសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនគួរតែសម្របសម្រួលជាមួយពលរដ្ឋ ជាជាងការបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំ ដ្បិតក្រុមហ៊ុន ប្រាកដជាមានលទ្ធភាពផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋ។ ចំណែកមន្រ្តីបក្សប្រឆាំងវិញ ព្រមានថា ការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋ បែបនេះ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រឈមមុខនឹងណ្ឌកម្ម នានា នៅពេលខាងមុខ ក្រោយពេលគណបក្សនេះបានដាក់បណ្ដឹងទៅប្រទេសកាណាដា (Canada) ពីអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ នាទីវេទិការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី៖ តើក្រុមហ៊ុន OCIC ពិតជាមិនអាចផ្ដល់សំណងដីធ្លីតាមតម្លៃទីផ្សារទៅឱ្យពលរដ្ឋ មែនឬទេ? »» Telegram: https://t.me/rfakhmer »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #សិទ្ធិមនុស្ស #កម្ពុជា #ដីធ្លី

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល