វីដេអូ

វេទិកាអ្នកស្តាប់៖ តើភាគីកម្មករ អាចស្នើដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបានដែរ ឬទេ ក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩?

សហជីព និង​អ្នក​ធ្វើការ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ការងារ យល់​ឃើញ​ថា ក្នុង​ស្ថានភាព​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩​នេះ កម្មករ​ផ្នែក​វាយនភណ្ឌ​កាត់ដេរ​និង​ស្បែកជើង កំពុង​ប្រឈម​បញ្ហា​ជីវភាព​ធ្លាក់​ចុះ ទំនិញ​ឡើង​ថ្លៃ​ខ្ពស់ និង​ជំពាក់​បំណុល​ធនាគារ​ជាដើម ព្រោះ​តែ​ប្រាក់ឈ្នួល​គោល​កន្លងមក មិន​ទាន់​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​អាច​រស់​នៅ​សមរម្យ​នៅឡើយ។ តើ​ខាង​សហជីព​ឯករាជ្យ​ទាមទារ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២២ ប៉ុន្មាន​ក្នុង​មួយ​ខែ ដើម្បី​អាច​រស់នៅ​បាន?