វីដេអូ

​ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​ថ្លៃ​ជួល​បន្ទប់​ថ្លៃ​ទឹក ថ្លៃ​ភ្លើង​សម្រាប់​កម្មករ

បញ្ហា​ថ្លៃ​បន្ទប់​ជួល ថ្លៃ​ទឹក​ថ្លៃ​ភ្លើង​នៅ​តែ​ចោទ​ជា​បញ្ហា​សម្រាប់​ក្រុម​កម្មករ នៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្រហម ដែល​អាជ្ញាធរ​តម្រូវ​អោយ​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ មិន​អាច​ចេញ​ទៅ​ធ្វើ​ការងារ​បាន​។​ កម្មករ​មួយ​ចំនួន​បាន​ចេញ​មុខ​តវ៉ា​ជាមួយ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល អោយ​ជួយ​បន្ធូរបន្ថយ​ថ្លៃឈ្នួល​បន្ទប់។ ចំណែក​ម្ចាស់ផ្ទះជួលវិញ​លើកឡើងថា​ពួកគេ​ក៏​មាន​បន្ទុក​ដោះស្រាយ​បំណុល ថ្លៃទឹកភ្លើង និងជីវភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែរ។ តើ​ក្រុម​កម្មករ​អាច​ធ្វើ​អ្វីបាន​ខ្លះ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​នេះ? ចំណែក​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល និង​អាជ្ញធរ​រដ្ឋ​វិញ​អាច​ជួយ​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​ដល់​ពួក​គេ? វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី​៖ ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​ថ្លៃ​ជួល​បន្ទប់​ថ្លៃ​ទឹក ថ្លៃ​ភ្លើង​សម្រាប់​កម្មករ​ក្នុង​តំបន់​បិទ​ខ្ទប់

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល