វីដេអូ

សម្ដី​គូស​ថ្ម​ចំណាំ [ទី៥] ​លោក​ ​ហេង គឹមហុង​ ថា​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​មិន​មែន​ជា​កំហុស​នោះ​ទេ

2024-04-15

​#សម្ដីគូសថ្មចំណាំ៖ ប្រធាន​បណ្តេញ​យុវជន​កម្ពុជា ​CYN​ លោក​ ​ហេង គឹមហុង​ ​លើក​ឡើង​ថា​ប្រសិន​ជា​គេ​ឱ្យ​យើង​មាន​ទោសទន្ទ​ ឬ​ចាប់​យើង​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ដោយ​សារ​តែ​យើង​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ នោះ​មិន​មែន​ជា​កំហុស​របស់​យើង​នោះ​ទេ!​ វា​ជា​កំហុស​អ្នក​ដែល​រឹត​ត្បិត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​របស់​យើង៕​ ​ #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា  #ហ៊ុនម៉ាណែត​ ​ #ហ៊ុនសែន​ #ហេងគឹមហុង​ #បណ្តេញយុវជនកម្ពុជា​ #សិទ្ធិសេរីភាព   # រឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាព​ #សម្ដីគូសថ្មចំណាំ​ #RFAKhmer #Cambodia #HunManet #HunSen  #HengKimhong #Freedom #ForTheRecord​ #RightsActivist​ #VerticalVideo