វីដេអូ

តើ​​ការ​បិទ​ទីក្រុង និង​តំបន់​មួយ​ចំនួន​​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​បែបណា​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​?

វិស័យ​ទេសចរណ៍​ដែល​ជា​វិស័យ​ទ្រទ្រង់​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​សំខាន់​មួយ និង​បាន​ផ្ដល់​ការងារ​ជាច្រើន​ដល់​ពលរដ្ឋ​ ។ វិស័យ​នេះ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាងគេ ដោយសារ​តែ​ឥទ្ធិពល​នៃ​វិបត្តិ​ជំងឺកូវីដ-១៩។ អ្នក​ធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​ជា​ច្រើន​ម៉ឺន​នាក់​បាន​បាត់បង់​ការងារ​ និង​កំពុង​ជួប​ការ​លំបាក​ក្នុង​ជីវភាព​។ ចូល​មក​ដល់​ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ​គឺ​នៅ​ពេល​មាន​ការឆ្លងរាតត្បាត​នៃជំងឺកូវីដ-១៩​ចូលទៅក្នុង​សហគមន៍​ វិស័យ​នេះ​ទំនង​នៅតែមិន​អាច​ងើបមុខរួច។ តើវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩​ ដែល​ធ្វើ​អោយ​មាន​ការបិទទីក្រុង បិទតំបន់មួយចំនួន​នេះធ្វើ​អោយប៉ះពាល់បែបណាទៀត​ដល់​វិស័យទេសចរណ៍?

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល