វីដេអូ

សម្ភាស​យុវជន ជុំវិញអំពើហឹង្សារបស់អង្គរក្សលោក ហ៊ុន សែន

2022-08-16

សម្ភាស​យុវជន ជុំវិញអំពើហឹង្សារបស់​អង្គរក្ស​លោក ហ៊ុន សែន ដែលវាយយុវជន និងអ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងពេលពួកគេចុះទៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅ។ »» Instagram: www.instagram.com/rfakhmer »» Telegram: t.me/rfakhmer »» គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer »» យូធូប (YouTube) www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH