វីដេអូ

បក្សភ្លើងទៀន ឃោសនានៅខេត្តកណ្តាល ក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សមត្ថកិច្ច

2022-06-02

នៅថ្ងៃទី០២ ​ខែ មិថុនា​នេះ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​តា​ខ្មៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ប្រមាណ​ជិត10នាក់​ឈរ​ឃ្លាំ​មើល​សកម្មជន​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ដង្ហែ​ក្បួន​ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ការរារាំង​ដូច​មុន​ទេ​បាន​អោយ​ក្បួន​ដង្ហែ​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ដង្ហែ​ចូល​ផ្លូវ​ក្នុង​ភូមិ​តូច​ចង្អៀត​ៗតាំង​ពី​ក្រុង​តាខ្មៅ​ខេត្តកណ្តាល រហូត​ដល់​ផ្លូវ​ទួលកាសាំង ​ផ្លូវ​មក​ស្រុក​ស្អាង។