វីដេអូ

អ្នកសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថា អាជ្ញាធរឆ្លៀតពេលជំងឺកូវីដ១៩កំពុងរាលដាល បង្រ្កាបអ្នករិះគន់

2020-04-22

អ្នកសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថា អាជ្ញាធរឆ្លៀតពេលជំងឺកូវីដ១៩កំពុងរាលដាល បង្រ្កាបអ្នករិះគន់

ពាក្យ​គន្លឹះ
politics human rights

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល