វីដេអូ

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​កម្ពុជា បាន​បណ្ដេញ​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន ១១៦នាក់ ទៅ​ប្រទេស​កំណើត

2019-09-30

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​កម្ពុជា បាន​បណ្ដេញ​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន ១១៦នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្រី ២៩នាក់ ទៅ​ប្រទេស​ចិន​វិញ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែ​កញ្ញា។

ពាក្យ​គន្លឹះ
chinareach

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល