វីដេអូ

អ្នក​វិភាគ​ថា​ការប្រកាស​បើក​ការដ្ឋាន​ព្រែក​ជីកហ្វូណន​យ៉ាង​​ប្រញាប់​ដើម្បី​ធ្វើ​ស្ទាបស្ទង់​នយោបាយ​​

2024-06-11

​#សម្រង់សម្ដីសំខាន់ៗ​៖​ ​លោក​បណ្ឌិត​ ​មាស នី​ ​អ្នកវិភាគ​នយោបាយ​យល់​ថាការ​ប្រញាប់​ប្រកាស​បើក​ការ​ដ្ឋាន​ព្រែក​ជីកហ្វូណន​នៅ​ក្នុង​ខែ​សីហា​ខាង​មុខ​គឺ​ជា​ការ​ស្ទាប​ស្ទង់​នយោបាយ​​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ដឹកនាំ​ដោយ​ត្រកូន​ហ៊ុន៕​