វីដេអូ

អ្នក​ធ្វើការសង្គមអំពាវនាវឱ្យបញ្ញវ័ន្ត និងមន្ត្រីខ្មែរចេះគិតគូរនិងធ្វើ​សកម្មភាពជួយជាតិ

2024-02-29

​#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ៖​ ​​​លោក​ ​ជា ចាន់ថោង ​ទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ដើម្បី​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ប៉ារីស​ស្ដីពី​កម្ពុជា​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​​អូស្ត្រាលី​ អំពាវនាវ​ឱ្យ​បញ្ញវ័ន្ត​ និង​មន្ត្រី​ខ្មែរ​ចេះ​គិតគូរ​និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ជួយ​ជាតិ​ជាជាង​កេង​ប្រវ័ញ្ច​ជាតិ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ខ្លួន​ឯង៕