វីដេអូ

របាយការណ៍​បង្ហាញ​ថា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​ធ្លាក់​ចុះ​

2018-04-25

សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​ បាន​ធ្លាក់​ចំណាត់​ថ្នាក់​​១០​លេខ គឺ​ធ្លាក់​ពី​លេខ ១៣២ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧ មក​លេខ ១៤២ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​១៨០។

ពាក្យ​គន្លឹះ
press freedom human rights

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល