វីដេអូ

តំណាងរាស្រ្តអាមេរិកធ្វើច្បាប់​បង្កក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​មន្រ្តីកម្ពុជា

2018-05-16

តំណាងរាស្រ្តអាមេរិកធ្វើច្បាប់​បង្កក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​មន្រ្តីកម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
us congressmen

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល