វីដេអូ

លោក​ហ៊ុន សែន និង​ក្រុម​បាតុករ​ប្រឆាំង អះអាង​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​រៀងៗខ្លួន

2018-10-01

លោក​ហ៊ុន សែន និង​ក្រុម​បាតុករ​ប្រឆាំង​លោក ហ៊ុន សែន អះអាង​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​រៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែ​អ្នក​វិភាគ​ថា ភាគី​ខ្មែរ​ទាំងពីរ​ក្រុម សុទ្ធ​តែ​ជោគជ័យ តែ​អ្នក​ដែល​ចាញ់​ គឺ​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​ទាំង​មូល ត្រូវ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​បែកបាក់​គ្នា និង​បង្ហាញ​ពី​ភាព​មិន​ចេះ​ចរចា​គ្នា​ ឲ្យ​អន្តរជាតិ​មើល។

ពាក្យ​គន្លឹះ
politics cambodia united nation hun sen cnrp

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល