វីដេអូ

អ្នក​ដោះ​មីន​អ៊ុយក្រែន​១៥នាក់​បញ្ចប់​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដោះ​មីន​នៅ​កម្ពុជា

2023-01-24

​ក្រុម​មន្ត្រី​ជំនាញ​ដោះ​មីន​អ៊ុយក្រែន​ចំនួន១៥​នាក់​​បាន​មក​សិក្សា​និង​ហ្វឹកហាត់​ការ​បោស​សំអាត​មីន​ពី​​​កម្ពុជា​កាល​ពី​សប្តាហ៍​កន្លង​ទៅ។​ ​ពួកគេ​នឹង​យក​ជំនាញ​ដែល​ហ្វឹកហាត់​រយៈពេល​មួយ​សប្តាហ៍​នៅ​កម្ពុជា​ ​ដើម្បី​បោស​សំអាត​មីន​និង​សំណល់​ពី​សង្គ្រាម​ដើម្បី​សេច​ក្តី​សុខ សុវត្ថិភាព​របស់​ពល​រដ្ឋ​ខ្លួន។​ ​​ ​លោក​ ​នៅ វណ្ណារិន​ ​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេ៕