វីដេអូ

សភា​អាមេរិក​អនុម័ត​លើ​សេចក្ដី​សម្រេច​​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុ

2016-09-13

សភា​អាមេរិក​អនុម័ត​លើ​សេចក្ដី​សម្រេច​​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
សភា​អាមេរិក​អនុម័ត​លើ​សេចក្ដី​សម្

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល