វីដេអូ

"​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​កំពុង​ភ័យខ្លាច​ទៅ​នឹង​អតីតកាល​"

2023-01-31

#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ៖ ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ ប្រធានអន្ដរសាសនានៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម មាន​សង្ឃ​ដីកា​ថា​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​កំពុង​ភ័យខ្លាច​ទៅ​នឹង​អតីតកាល​។​​​ បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង៖ https://youtu.be/SNGKrp87IDk 👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #Cambodia #Khmer #RFAKhmer