វីដេអូ

តើការចេញតតាំងនឹងវៀតណាមរបស់លោក ហ៊ុន សែន​ បង្ហាញពីអ្វី​ខ្លះ?

2024-05-22

​អតីត​នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន​ ​នៅរយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ​បាន​ចេញ​មុខ​តតាំង​នឹង​វៀតណាម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ចម្រូង​ចម្រាស់​នៃ​គម្រោង​ជីកព្រែក​ហ្វូណន។​ ​តើ​ការ​ចេញ​តតាំង​នឹង​វៀតណាម​របស់​លោក ​ហ៊ុន សែន​ បង្ហាញ​ពីអ្វីខ្លះ? តើ​រឿង​នេះ​នឹង​មាន​ឥទ្ធិពល​អ្វីខ្លះ​ដល់​នយោបាយ​ក្នុង​ស្រុក​ និង​ក្នុង​តំបន់​របស់​កម្ពុជា?​ ​​ ​​សូម​ស្តាប់​ និង​ទស្សនា​បទ​សម្ភាសន៍​ជុំវិញ​រឿង​នេះ៕