វីដេអូ

រឿង​លេចធ្លោ​ចំនួន​៥​ពី​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត ​នៅ​បូរីញូវយ៉ក

2023-09-26

រឿង​លេចធ្លោ​ចំនួន​៥​ពី​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត នៅ​បូរីញូវយ៉ក (New York) សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​ប្រិយមិត្ត​គួរ​ដឹង។