វីដេអូ

 សម្ភាសន៏លោក សន ជ័យ ស្តីពី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សាធារណៈនិងគណនេយ្យភាព​សង្គម

2018-10-31

សម្ភាសន៍​នាយក​ប្រតិបត្តិ​សម្ព័ន្ធ​គណ​នេយ្យ​ភាព​សង្គម​នៅ​កម្ពុជា លោក សន ជ័យ ដែល​កំពុង​ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​មួ​យនៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ​ធនាគារ​ពិភពលោក (World Bank) ស្ដីពី បញ្ហា​​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សាធារណៈ និង​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម ដើម្បីជួយដល់មនុស្ស។

ពាក្យ​គន្លឹះ
san chey finance world bank accountability

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល