វីដេអូ

សម្ភាសន៍​អ្នកស្រី ចក់ សុភាព ជុំវិញ​ការបាត់បង់ EBA និង​ការ​ស្ដារ​សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

2020-08-12

សម្ភាសន៍​អ្នកស្រី ចក់ សុភាព ជុំវិញ​ការ​កែ​លម្អ​ប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights eba eu

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល