វីដេអូ

សម្ភាសន៍​ពលរដ្ឋជុំវិញផលវិបាករកចំណូលដើម្បីសងបំណុល ធនាគារ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

2020-10-19

ពលរដ្ឋ​ជា​ច្រើន ដែល​ផ្ទះ​សំបែង ដីស្រែ ចម្ការ ត្រូវ​ទឹក​ជន់​លិច កំពុង​ជួបទុក្ខ​ផ្ទួន​មួយ​ជាន់​ទៀត គឺ​ពិបាក​រកចំណូល ដើម្បី​ដោះ​បំណុល ធនាគារ និង​ស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នានា។ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ​តើ​ពួក​គាត់​ប្រឹងប្រែង​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ចំណូល? តើ​ពួកគាត់​មាន​សំណូមពរ​យ៉ាងណាណាខ្លះ? ចំពោះ​ស្ថាប័ន​ម្ចាស់​បំណុលវិញ តើ​អាចជួយអ្វីខ្លះ​ដល់​អ្នកកំពុង​ជួបបញ្ហា​នេះ? សូម​អញ្ជើញ​លោក​អ្នក​នាង ទស្សនា​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ដែល​កំពុង​ប្រឈម​បញ្ហា​នេះ ដូចតទៅ៖

គេហទំព័រ​ទាំងមូល