វីដេអូ

ហេតុអ្វី​បាន​ជា​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​ការពារ​សាក្សី និង​បុគ្គល​រាយការណ៍ ក្រ​ចេញ​រួច?

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល កំពុង​ជំរុញ​ជា​ថ្មី​ទៀត ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ពន្លឿន​អនុម័ត​សេចក្ដីព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​ការពារ​សាក្សី ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​កម្ពុជា។ តើ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​ការពារ​សាក្សី និង​បុគ្គល​រាយការណ៍ មាន​ប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​ការ​ដំណើរការ​អនុវត្ត​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ? ហើយ​បើ​មាន​ច្បាប់​នេះ តើ​លោក​អ្នក​នាង​នឹង​ពិត​ជា​ហ៊ាន​រាយការណ៍​ពី​បញ្ហា​អំពើ​ពុករលួយ​ដែរ​ឬ​ទេ? »» Telegram: https://t.me/rfakhmer​ »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer​ »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia​ »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH​#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #សង្គម

គេហទំព័រ​ទាំងមូល