វីដេអូ

ក្រសួង​រ៉ែ​និង​ថាមពល​គ្រោង​ប្រមូល​ចំណូល​ពី​វិស័យ​រ៉ែ​ឲ្យ​បាន​២០​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​

2017-03-20

ក្រសួង​រ៉ែ​និង​ថាមពល​គ្រោង​ប្រមូល​ចំណូល​ពី​វិស័យ​រ៉ែ​ឲ្យ​បាន​២០​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧

ពាក្យ​គន្លឹះ
ក្រសួង​រ៉ែ​និង​ថាមពល​គ្រោង​ប្រមូល

ព័ត៌មាន (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល