វីដេអូ

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

មាតិកាព័ត៌មានកម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ១. អនុសាសន៍​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​ចំពោះ​ការ​គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ១០ ធ្នូ ២. មន្ត្រី និងសកម្មជនបក្សប្រឆាំងសុខចិត្តធ្វើការសំណង់នៅប្រទេសថៃ ក៏មិនក្បត់ឆន្ទៈរាស្រ្ត

ពាក្យ​គន្លឹះ
rfa tv december 2020

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល