វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ជាច្រើន​រួម​គ្នា​ឧទ្ទេសនាម​ស្ត្រី​វ័យ​១០២​ឆ្នាំ សួង ខិន ថា​ជា​ព្រះ​ម៉ែ​ជាតិ​ខ្មែរ

2023-11-30

ពលរដ្ឋ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ជាច្រើន​រួម​គ្នា​ឧទ្ទេសនាម​ស្ត្រី​វ័យ ១០២ ឆ្នាំ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា សួង ខិន ថា​ជា​ព្រះ​ម៉ែ​ជាតិ​ខ្មែរ​ពិត​ប្រាកដ​។ ពួក​គាត់​បាន​សរសេរ​សារ​បង្ហោះ​ព្រោងព្រាត​កោត​សរសើរ​ផង លើក​ទឹក​ចិត្ត​ផង ដោយ​ថា​អ្នក​ម៉ែ​រូប​នេះ ក្លាហាន មាន​មនសិការ​ខ្ពស់​ចំពោះ​ជាតិ​មាតុភូមិ ការពារ​ទឹក​ដី​របស់​ខ្មែរ​។ ជាពិសេស​ទៀត​នោះ អ្នក​ម្តាយ​រូប​នេះ អប់រំ​កូន​កុំ​ឲ្យ​រត់​ចោល​ប្រទេស​ជាតិ កុំ​គេច​ចេញ​ពី​បញ្ហា ហើយ​តស៊ូ​កាពារ​នូវ​អ្វី​ដែល​ជា​សេចក្តី​ល្អ ស្មោះត្រង់​ចំពោះ​ជាតិ​ខ្មែរ ការពារ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ បើទោះជា ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​គុក​ច្រវ៉ាក់​ឬ​សេចក្តី​ស្លាប់​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ក៏ដោយ​។