វីដេអូ

"បើយើងនៅបារម្មណ៍និងមិនប្រថុយ យើងនឹងនៅតែគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរ..."

2023-09-27

សម្ភាស​អនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀនលោក រ៉ុង ឈុន ជុំវិញគណបក្សនយោបាយមួយចំនួន ដែលបានបង្ហាញជំហរស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់គណបក្សភ្លើងទៀនដែលចង់ឱ្យមានការចងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនៃគណបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #ហ៊ុនម៉ាណែត #ហែមហឿន #នយោបាយ #ត្បូងឃ្មុំ #គណបក្សភ្លើងទៀន #គណបក្សប្រឆាំង #សកម្មជន #ហិង្សានយោបាយ #RFAKhmer #Cambodia #HunManet #HemHoeun #Politics #TbongKhmum #CandlelightParty #OppositionParties #Activists #politicalviolence RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia)។ --- វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ផ្សាយតាម​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី​ (SW) ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (22 ម៉ែត្រ) ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (32 ម៉ែត្រ) 👉 SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH