វីដេអូ

សំភាសលោក ឃុន ថារ៉ូ ស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

2019-06-13

មន្ត្រីសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស្ស ហៅកាត់ថាអង្គការសង់ត្រាល់ លោក ឃុន ថារ៉ូ កំពុងតែបំពេញបេសកកម្មមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូល និងជំរុញមន្ត្រីអាមេរិក ឲ្យចាត់វិធានការណ៍ជាក់លាក់នានា ដើម្បីធានាថា មានការគោរព សិទ្ធិការងារពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា។

ពាក្យ​គន្លឹះ
interview khun tharo central rights workers cambodia usa meeting visit washington dc

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល