វីដេអូ

«រដ្ឋាភិបាល​ គួរ​​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​សង្គម ជាជាង​ប្រើប្រាស់...

រដ្ឋាភិបាល​ប្រើប្រាស់​វិធានការ​ផ្សេងៗ ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​។ វិធានការ​ទាំងនោះ​រួមមាន ការ​រឹតត្បិត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​បញ្ចេញមតិ ​ការ​ផាក​ពិន័យ​ និង​ ការ​ដាក់​ទោស​ទណ្ឌ​ ដល់​អ្នក​ល្មើស​នឹង​វិធាន​ការ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ជាដើម​។   នៅ​ទន្ទឹម​នឹង​ការ​កំណត់​វិធានការ​ផ្សេងៗ​ ក្នុង​ហេតុផល​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​នេះ​។ អ្នក​តាមដាន​សង្គម​ និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង​អះអាង​ថា​ របប​ឯកបក្ស​មិន​សូវ​បាន​គិតគូរ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​សង្គម​ផ្សេង​ៗ​ ជា​ពិសេស​ផល​ប៉ះពាល់​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ជំងឺ​កូវីដ១៩​នេះ​ឡើយ​។​   តើ​វិបត្តិ​ទាំងនោះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​? ​ហើយ​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ខ្លះ​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​ទាំងនោះ​បាន​?

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល