វីដេអូ

ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល ហ្គ្រីន កំពុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដែកប៉ះពាល់ពលរដ្ឋចំនួន២ខេត្ត

2024-02-26

ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល ហ្គ្រីន (ខេមបូឌា) (GLOBAL GREEN (CAMBODIA) ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD កំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដែក ប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកន្លែងក្នុងខេត្ត គឺខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តស្ទឹងត្រែង។ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល យល់ឃើញថា អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថានជាសាធារណៈ។ 👉 ស្ដាប់ និងទស្សនាសេចក្តី​រាយការណ៍​ពិស្តារអំពី​​​រឿងនេះ៖ https://youtu.be/RoXbenw1dMA