វីដេអូ

តើកម្ពុជាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះ ពីការបរាជ័យក្នុងការបូមប្រេងនៅអណ្ដូងអប្សរា?

ក្ដីស្រម័យថាកម្ពុជា នឹងក្លាយជាប្រទេសនាំប្រេងចេញប្រេងឆៅទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ បានស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់សារជាថ្មីម្ដងទៀត នៅពេលដែលការបូមប្រេងនៅប្លុក A បានបរាជ័យ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនប្រេង គ្រីសអិនណឺជី( Kris Energy) ប្រកាសក្ស័យធន។ តើកម្ពុជាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីបរាជ័យនោះលើកនេះ? តើបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រីសអិនណឺជី( Kris Energy) នេះអាចនឹងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់វិស័យប្រេងនៅកម្ពុជា ក្នុងពេលអនាគត? ចុះចំណែកលោកអ្នកនាងវិញ តើមានតួនាទីយ៉ាងណាក្នុងការចូលរួមការពារសម្បត្តិធនធានកម្ររបស់ជាតិនេះ? វេទិការអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីជជែកថា តើកម្ពុជាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីបរាជ័យបូមប្រេងនៅអណ្តូងអប្សរារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង គ្រីសអិនណឺជី (Kris Ener-gy) ? »» Telegram: https://t.me/rfakhmer »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល