វីដេអូ

លោក នីណាក់ មិនរំពឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសមត្ថកិច្ច

2023-09-27

គិតមកដល់ថ្ងៃទី២៨ កញ្ញា គឺរយៈ ពេល១៦ថ្ងៃមកហើយ ដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ច នៅតែមិនអាចវែកមុខក្រុមឧក្រិដ្ឋជន វាយអ្នកជំនាញកសិកម្មលោក នី ណាក់ ឱ្យរងរបួសធ្ងន់ កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែ កញ្ញា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ 👉 ស្ដាប់ និងទស្សនាសេចក្តី​រាយការណ៍​ពិស្តារអំពី​​​រឿងនេះ៖ https://youtu.be/nEhdtCcl7nE