វីដេអូ

អាជ្ញាធរ​ឃាត់​រថយន្ត​ដឹក​ពលរដ្ឋ​ទំនាស់​ដីធ្លី​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករ​អំពៅ

2017-05-18

អាជ្ញាធរ​ឃាត់​រថយន្ត​ដឹក​ពលរដ្ឋ​ទំនាស់​ដីធ្លី​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករ​អំពៅ

ពាក្យ​គន្លឹះ

ព័ត៌មាន (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល