វីដេអូ

#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ៖​ ​​​សមាជិកសភាអូស្ត្រាលី​ អំពាវនាវដល់អ្នកបម្រើមេដឹកនាំផ្តាច់ការ​ ប្រយ័ត្នសកម្មភាពដែលផ្ទុយច្បាប់អូស្ត្រាលី

2024-02-29

សមាជិកសភាអូស្ត្រាលី ដើមកំណើតខ្មែរ លោក តាក់ ម៉េងហ៊ាង អំពាវនាវឲ្យអ្នកបម្រើមេដឹកនាំផ្តាច់នៅកម្ពុជា ប្រុងប្រយ័ត្នសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រៀតជ្រែក គំរាមកំហែង និងបំបែកបំបាក់សហគមន៍ខ្មែរ ព្រោះអាចប្រឈមផ្លូវច្បាប់អូស្ត្រាលីដោយមិនដឹងខ្លួន។ ការអំពាវនាវនេះ បន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ទើបតែបានកាត់ទោសបុគ្គលម្នាក់ជាជនជាតិចិនមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលី ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ១ឆ្នាំ ដោយសារធ្វើសកម្មភាពបម្រើរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តុចិន។