វីដេអូ

សង្គម​ស៊ីវិលស្វាគមន៍​ក្រសួង​មហាផ្ទៃដែលឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើការងារគ្មានការរឹតត្បឹត

2018-11-27

ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលើកឡើងថា សមាគម អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន មិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មុនពេលចុះធ្វើសកម្មភាពតទៅទៀតនោះទេ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
ngo ministry interior cambodia

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល