វីដេអូ

អ្នកនេសាទងាកទៅរកលៀស ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ដោយសារការចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះ

អ្នកនេសាទ​នៅ​ខេត្ត​ចំនួន ២ គឺ​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ងាក​ទៅ​ប្រកប​មុខរបរ​រក​លៀស​ ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ចិញ្ចឹម​ជីវិត ដោយសារ​ចំនួន​ត្រី​ថយ​ចុះ។ ពួកគាត់​ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​ផ្ដល់​ពូជ​ត្រី ដល់​ពួក​គាត់ យក​មក​ចិញ្ចឹម ដើម្បី​អាច​ដោះស្រាយ​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។ លោក សេក បណ្ឌិត រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ៖

គេហទំព័រ​ទាំងមូល