វីដេអូ

សកម្មជនវិស័យ​សិល្បៈ​ភៀសខ្លួនទៅបរទេសពីការចោទប្រកាន់

2018-03-27

សកម្មជនវិស័យ​សិល្បៈ​ភៀសខ្លួនទៅបរទេសពីការចោទប្រកាន់

ពាក្យ​គន្លឹះ
activist political harassment

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល