វីដេអូ

យុវជនមាតាធម្មជាតិរងការជេរ «ពាក្យអសុរោះនិងសម្លុត» ពីសន្ដិសុខនិងអាជ្ញាធរក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ

2024-05-20

ក្រុមសន្តិសុខសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោក បានរារាំងកញ្ញា ភួន កែវរស្មី ចូលទៅយកសៀវភៅ «មនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែ» នៅក្នុងសាលា។ អាជ្ញាធរថែមទាំងសម្លុតនិងគំរាមឃាត់ខ្លួនឲ្យកញ្ញា ភួន កែវរស្មី លុបចោលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ជំនួសឲ្យការអនុញ្ញាតឲ្យនាងចាកចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា។