វីដេអូ

ក្រុមកូដករណាហ្គាវើលដ៍បន្តធ្វើកូដកម្មអហិង្សានៅមុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយពីថៅកែ

2022-09-30

ក្រុម​កូដករ​ណាហ្គវើលដ៍​បន្ត​ធ្វើ​កូដកម្ម​អហិង្សា​នៅ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន​ទាមទារ​រកដំណោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​ពី​ថៅកែ ខណៈ​វិវាទ​នេះ អូស​បន្លាយ​ពេល​ជាង​៩​ខែ​ហើយ។ក្រសួង​ការងារ និង​ក្រុមហ៊ុន នៅ​មិន​ទាន់​ផ្តល់​ដំណោះ​ស្រាយ​សមរម្យ​ជូន​កូដករ​តាម​ទាមទារ​នៅ​ឡើយ។ ក្រុម​កូដករ​បន្ត​ថា​ពួក​គេ​នឹង​បន្ត​ទាមទារ​រក​ដំណោះស្រាយ​នៅ​នឹង​មុខ​ក្រុមហ៊ុន​បនល្បែង​មួយ​នេះ​រហូត​ទទួល​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ក្រុម​កូដករ​ណាហ្គាវើលដ៍ ៕