វីដេអូ

បក្ស​ប្រឆាំង​សម្រេច​លុប​ពាក្យ​ស្លោក "ដក​មេ​ឃុំ​បម្រើ​បក្ស​ដាក់​មេ​ឃុំ​បម្រើ​រាស្ត្រ"

2017-03-17

បក្ស​ប្រឆាំង​សម្រេច​លុប​ពាក្យ​ស្លោក "ដក​មេ​ឃុំ​បម្រើ​បក្ស​ដាក់​មេ​ឃុំ​បម្រើ​រាស្ត្រ"

ពាក្យ​គន្លឹះ
បក្ស​ប្រឆាំង​សម្រេច​លុប​ពាក្យ​ស្ល

ព័ត៌មាន (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល