វីដេអូ

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​អាស៊ី​សេរី​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ពុធ ទី១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០

2020-11-11

មាតិកា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ពុធ ទី១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មាន៖ ១. ដំណឹង​នៃ​ការ​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​ ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ ២. ក្ដី​កង្វល់​របស់​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​ការងារ ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ ជុំវិញ​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩